Productevaluatie

Dit formulier kan op het einde van de les of lessenreeks door de leerlingen ingevuld worden. Het peilt naar het effect van blended learning en wat dit betekent voor hun leren. Op deze manier krijg je op een subjectieve manier feedback over blended learning. Hieruit kan blijken hoe de leerlingen deze lessen ervaren hebben en of ze dit al dan niet beter vinden dan het klassiekere onderwijs. Het formulier kan ook worden afgenomen bij leerlingen die dezelfde leerinhoud hebben gekregen volgens het klassieke onderwijs. Zo kan je de resultaten van deze twee groepen vergelijken. 

Je kan het formulier delen met je leerlingen via deze link: https://forms.gle/1AneQ538oDumGAeY7

of ze deze QR-code laten scannen.