Welkom

Lager onderwijs

Klik hier om alle lessen voor de lagere school terug te vinden.

Secundair onderwijs

Hier vind je alle lessen die ontwikkeld zijn voor het secundair onderwijs. 

Bachelor proef

Hier vind je alles over mijn bachelorproef rond ‘Blended Learning’ in de lessen aardrijkskunde.

Stageopdrachten

Opdracht 1: Ik als startende leraar.

Hier vind je mijn digitale tool om mezelf voor te stellen in tijden van Corona. 

Opdracht 2:
W.O.-thema

Hier vind je de startpagina die kan dienen als hulpmiddel voor de laatste les van mijn W.O. thema.

Opdracht 3: Je klas in kaart

Een blik op hoe ik mijn lessen online zou organiseren.

Opdracht 4: Lessenreeks

Enkele van mijn lessen hebben een digitaal luik. Dat vind je hier.