Hulporganisaties

Artsen zonder grenzen

Ga naar de website:  https://www.msf-azg.be/nl

– Bekijk de video hiernaast

Plan International

– Ga naar de website: https://www.planinternational.be

– Bekijk de video hiernaast! Hoe gaat dat concreet in zijn werk? De achtjarige anesa uit Ecuador vertelt er jou graag meer over.

National Domestic Workers' Movement

– Ga naar de website: http://www.jeannedevos.org/ of http://ndwm.org/

– Bekijk de video hiernaast en ontdek enkele sfeerbeelden gemaakt door de organisatie.