Dit ben ik!

Naam: Frederik Steyvers

Opleiding: Leraar Secundair onderwijs (aardrijkskunde, Informatica, STEM) en leraar lager onderwijs. 

Hobby’s: Chiro, koken, piano spelen en lezen. 

Enthousiast, flexibel en creatief.  Drie kernwoorden waarin ik mezelf kort zou omschrijven. Verder houd ik van nieuwe uitdagingen, leerrijke ervaringen en het overbrengen van mijn passies naar de leerlingen.

Curriculum vitae

Studies en opleidingen

Moderne Talen Wetenschappen (ASO)
aan College Hagelstein

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs
Aardrijkskunde en informatie met keuzevak STEM.
aan Thomas More Mechelen

Educatieve bachelor in het lager onderwijs
aan Thomas More Vorselaar

Ervaringen

Stages

Secundair onderwijs

 • GO Technisch Atheneum Keerbergen. 
 • Sint-Godelieve-Instituut Kappele-Op-Den-Bos 
 • Sint-Jozef-Instutuut Kontich 
 • Provinciale Technische School Campus Boom 
 • Provinciale Technische School Campus Mechelen  
 • Gemeentelijk Technish Instituut Londerzeel  (als ICT-coördinator)
Lager onderwijs
 • De Knipoog Rijmenam. 
  (eerste, derde, vijfde en zesde leerjaar)
Studentenjobs

 • Barman Gouden Vis te Mechelen (2016- heden)
 • Groepsleider Chiro Libertus (2014-2018)
 • Animator bij Provinciedomein De Nekker: thema kampen
  (2016-2017)
 • Begeleider Grabbelpas Bonheiden (2013-2015)
 • Animator bij speelplein Weyneshof (2012-2014)

Persoonlijke kwaliteiten

Optimistisch
Leergierig
Flexibel
Veelzijdig
Creatief

Afstuderen in tijden van Corona

Ik ben me veel bewuster geworden van de thuissituaties van leerlingen. Bij het uitdenken van een online lesinitiatief liep ik steeds tegen hetzelfde probleem aan. Leerlingen die van thuis veel ondersteuning krijgen staan een heel aantal stappen voor op anderen.  Het is bijna onmogelijk om dit verschil als leerkracht helemaal weg te werken, zeker in deze periode. De thuissituatie is nu een aspect dat tijdens mijn lesgeven vaker in mijn achterhoofd zal meespelen dan voordien. 
Je wordt als leerkracht ook gedwongen om creatiever uit de hoek te komen. Je zoekt naar een manier om alle leerlingen te bereiken maar ook om ze te motiveren. Je ontdekt nieuwe tools, doet nieuwe inzichten op en je probeert te innoveren. Het was voor mezelf moeilijk om filmpjes van mezelf op te nemen en deze te herbekijken. Zo heb ik bijvoorbeeld het filmpje dat we moesten opnemen met onze handpop voor onze stage van het eerste leerjaar zelf nooit herbekeken. Na één opname vond ik het wel goed. Nu was ik kritischer voor mezelf en tijdens het herbekijken zag ik in waar ik bij kon sturen. Een beetje zelfvertrouwen is er dus wel bijgekomen. 

Whiteboard met planning en to do-lijstjes

Ik heb ontzettend veel tools uitgeprobeerd om tot een resultaat te komen dat me aanstond. Je leert tijdens dit proces om niet op te geven. Je moet vele hordes nemen om tot een resultaat te komen. Als je niet opgeeft ontdek je vaak wat je allemaal kan bereiken met deze tools. Om voor mezelf ook wat structuur te brengen in mijn dagen had ik een planning op mijn whiteboard gemaakt. Vele to do-lijstjes zorgden voor structuur en zelfdiscipline.  Deze manier van werken werpt zeker zijn vruchten af en is iets dat ik wel wil behouden in de toekomst. 

Nog iets over mezelf. ​

Een korte samenvatting van enkele van mijn sterke eigenschappen. 

Informatica

Een passie voor technologie. Ik ben geboeid door alles wat met informatica te maken heeft. Ook in dat opzicht heb ik zelf deze website ontwikkeld. Eerst voor onder andere te gebruiken tijdens mijn stage en voor mijn bachelorproef. Nu ook om zelf mee aan de slag te gaan en te experimenteren. Zo heb ik ook tijdens eens mijn stages de kans gekregen om aan de slag te gaan als ICT-coörodinator wat ook voor heel wat leerkansen heeft gezorgd.  

hand-drawn-arrow-pointing-left

Teamplayer

Door samen te werken kan je meer bereiken.  Dit is bijvoorbeeld een foto van het team waarmee ik tijdens mijn opleiding van leraar secundair onderwijs in ons laatste jaar, de ontmoetingsdagen voor de meer dan honderd eerstejaars van onze richting organiseerde.  Ik ben steeds bereid te luisteren naar andere en samen ideeën uit te werken.  

Kindervriend

Aandacht voor alle leerlingen draag ik hoog in het vaandel. Een warm klasklimaat waar alle leerlingen zich veilig kunnen voelen is iets wat ik wil nastreven. 

Werkvormen

Ik probeer vaak een nieuwe werkvormen uit die ik ergens tegenkom of uitwerk. Ik vind het boeiend om te proberen innoveren en andere dingen uit te testen. 
Ik ga ook graag creatief aan de slag bij het uitwerken van mijn lessen. 

Praktijkgericht

Werkjes maken in het FAB-lab is me niet vreemd. Ik vind het geweldig om projecten te ontwerpen en uit te voeren. Zo vind ik het een leuke uitdaging om didactisch materiaal uit te werken en dit te gebruiken in de klas. 

"Je profileert je duidelijk als leerkracht in de klas en de omgang met de leerlingen is warm en hartelijk."

~ Vanessa Dockx - Docent Thomas More ~

Sterke-zwakteanalyse

Algemeen einddoel Praktijk C:
Ik kan kwalitatief sterke leeromgevingen ontwerpen. Ik toon mezelf creatief en vernieuwend in mijn aanpak. Ik daag mezelf uit om blijvend bij te leren. 

Verzorgd taalgebruik draag ik hoog in het vaandel. Het is als leerkracht belangrijk om zowel verzorgd te communiceren als aandacht te hebben voor taalzwakkere leerlingen.  Door zelf een rijke taal aan te reiken hoop ik dat de leerlingen hier veel van opnemen. Als leerkracht ben ik me er wel van bewust dat taalzwakkere leerlingen soms nog net iets meer ondersteuning nodig hebben.  

Mijn activiteiten stel ik altijd doelgericht op. Nadat ik de doelen heb genoteerd voor mezelf probeer ik altijd eerst een kleine leerlijn te schetsen. Nadien ga ik opzoek naar leuke manieren om deze leerstof aan te brengen. Ik zoek steeds naar leuke en vernieuwende mogelijkheden om die leerstof aan te rijken. Ik vind bijvoorbeeld mijn W.O.-thema een sterk uitgewerkte taak met voldoende kansen voor de leerlingen om initiatief te nemen en hiermee aan de slag te gaan. 

Vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen is ontzettend belangrijk. Door voorkennis te activeren en te integreren in je lessen kan je heel wat vooruitgang boeken. Die aansluiting zoeken is iets waar ik vaak wel veel tijd in moet stoppen, maar dat is tijd die in je lessen zeker rendeert!

In deze periode komt deze pijler eigenlijk niet aan bod. Uit vorige ervaringen in het onderwijs heb ik wel geleerd hoe ik mezelf als leerkracht wil opstellen. Ik kan zorgen voor een rustig werkklimaat maar heb altijd voldoende oog voor ontspanning, speelsheid en beweging. Bij het uitwerken van opdracht 3 komt dit zeker boven. 

Bij het uitwerken van lessen voor bijvoorbeeld W.O. of wiskunde voel ik me volledig in mijn element. Ik vind mezelf zeker capabel om deze inhouden aan te brengen in de klas. Voor MUVO of soms ook voor Nederlands ligt dit naar mijn gevoel wat anders. Voor het uitwerken van deze lessen raadpleeg ik altijd heel wat bronnen en selecteer ik wat ik bruikbaar vind. Ook zo kom ik uiteindelijk tot sterk inhoudelijke lessen met voldoende diepgang. Ik heb de indruk dat ik wel kan inschatten wat er bij de leerlingen leeft en waarover ze graag meer zouden willen weten.  Ik probeer aan te sluiten bij hun zone van naaste ontwikkeling om het leren te sturen. Op die manier kunnen de leerlingen ook zelf initiatief nemen en raken ze niet gedemotiveerd.

Administratief ben ik altijd in orde. Ik heb voor mezelf een planning opgemaakt om deze periode voor structuur te zorgen. Door eerst elke opdracht volledig af te werken in plaats van met alles tegelijkertijd bezig te zijn kon ik nu beter werken dan anders. 
Ik probeer ook waar mogelijk de actualiteit binnen mijn lessen te betrekken. Zo leg ik in mijn W.O.-thema bijvoorbeeld de link tussen het klimaat en de gevolgen van de corona-maatregelen. 

Met feedback ga ik graag aan de slag. Ik zie het als een mooie kans tot leren. Als startende leraar ben je zeker geen onderwijsexpert en moet je alle kansen grijpen om bij te leren.  Dat neemt niet weg dat ik geen verantwoordelijkheid kan nemen voor mijn acties. Ik sta vaak 100% achter wat ik onderneem en uitwerk, maar met kritiek moet je ook dan kunnen omgaan. 

Ik weet dat mijn instructies bijvoorbeeld soms krachtiger kunnen. Tijdens het uitwerken van deze stageopdrachten heb ik hier dan ook uiteraard op gelet. 

Het gekozen W.O.-thema is natuurlijk een ideaal thema om rond burgerschap te werken. Door het te hebben over de klimaatproblematiek en bijvoorbeeld klimaatvluchtelingen trek je een interessante discussie op gang in de klas. Door deze moeilijke thema’s aan te bieden probeer ik echt te blik van de leerlingen te verruimen zonder dat ze schrik hoeven te krijgen. Door hen voldoende achtergrondinformatie te verschaffen kunnen ze ook zelf kritisch naar bronnen kijken en de waarde ervan inschatten. De leerlingen moeten genuanceerd kunnen denken en rekening houden met verschillende aspecten van het onderwerp. Dit komt zeker aan bod binnen mijn lessen en het W.O.-thema. Je kan hier uiteraard verder in gaan door bijvoorbeeld meer de economie te plaatsen naast de klimaatopwarming. Ik ben echter zelf nog steeds tevreden met de afwegingen die ik gemaakt heb bij het thema. 

Door het afstandsonderwijs werden we deze periode gedwongen om op een nieuwe, creatieve manier te werken. Hierdoor heb ik me niet laten afschrikken. Ik blijf op zoek naar oplossingen om alles tot een goed einde te brengen.  Door met een open blik te kijken naar preteaching